Tag Archives: Đáp Ca

Tôn vinh Chúa muôn đời – Đinh Công Huỳnh

1 Lạy Chúa! Con xin chúc tụng vì Ngài là Chúa tổ tiên con. Hòa tiếng hát câu ngợi khen suy tôn Ngài đến muôn muôn đời. Nguyện mãi chúc tụng chẳng ngơi thánh danh Ngài vinh hiển muôn trùng. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại T, Đáp Ca, Đinh Công Huỳnh | Thẻ , , | 1 phản hồi

Lễ Hiện Xuống – Thiên Lý

Đk Lạy Chúa xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất. 1 Chúc tụng Chúa đi linh hồn tôi ơi chúc khen Ngài. Lạy Thiên Chúa tôi, Chúa thật quá vĩ đại dường nào. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chúa Thánh Thần, L, Thiên Lý, Đáp Ca | Thẻ , , , | 2 phản hồi

Xin Ngài canh tân – Đinh Công Huỳnh

Đk Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần, xin sai Thánh Thần Chúa đến. Xin hãy canh tân, xin hãy canh tân bộ mặt trái đất. 1 Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, vì Ngài là Chúa con thờ. Chúa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chúa Thánh Thần, X, Đáp Ca, Đinh Công Huỳnh | Thẻ , , , | 1 phản hồi

Lễ Thăng Thiên – Thiên Lý

Đk Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. 1 Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại L, Thiên Lý, Đáp Ca | Thẻ , , | 2 phản hồi

Lễ Thăng Thiên – Lm Thái Nguyên

1 Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo. Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Người là Đại Đế Đấng thống trị trần gian. 2 Chúa tiến lên trong ngàn câu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Thái Nguyên, L, Đáp Ca | Thẻ , , | 2 phản hồi

Thiên Chúa ngự lên – Đinh Công Huỳnh

Đk Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. 1 Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế với tiếng đàn vui. Vì Chúa là Đấng tối cao, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại T, Đáp Ca, Đinh Công Huỳnh | Thẻ , , | 1 phản hồi

Reo mừng Thiên Chúa – Đinh Công Huỳnh

Đk Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.(2) 1 Địa cầu vui lên hãy tung hô Thiên Chúa, đàn hát vang lên mừng thánh danh rạng ngời. Dâng lời tôn vinh và thưa cùng Thiên Chúa: “Uy dũng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Mùa Phục Sinh, R, Đáp Ca, Đinh Công Huỳnh | Thẻ , , , | 1 phản hồi

Chúa nhật 6 Phục Sinh – Lm Thái Nguyên

1 Toàn cầu hỡi hãy reo mừng trong Thiên Chúa. Hãy ca ngợi mừng vinh quang uy danh Người. Hãy kính dâng Người lời ca khen muôn vinh hiển. Và hãy than thưa: Vĩ đại thay sự nghiệp Chúa. 2 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Thái Nguyên, C, Đáp Ca | Thẻ , , | 2 phản hồi

Ngày Thiên Chúa tạo thành – Lm. Kim Long

ĐK. Hôm nay là ngày, ngày Thiên Chúa đã tạo thành, nào cùng vui ca. Al-lê-lu-ia. 1. Hãy hát mừng Chúa ta một bài ca mới, vì Người đã làm những việc thật lạ lùng cao quang. 2. Chúa thắng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Kim Long, Mùa Phục Sinh, N | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua – Lm. Dao Kim

1. Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua. mặc đồ trang điểm bằng vàng ròng lộng lẫy. ĐK. Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm bằng vàng ròng (vàng ròng). 2. Xin hãy nghe (là) xin … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Dao Kim, H, Đáp Ca | Thẻ , , | 1 phản hồi

Vịnh ca 127 – Ngọc Kôn

1. Phúc lộc cho người biết tôn sợ Chúa, phúc lộc cho người sống theo đường lối, công phúc tay người làm ra sẽ an lòng, bao nhiêu hạnh vận và phúc lộc dư tràn. ĐK. Thật là hạnh phúc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ngọc Kôn, V, Đáp Ca | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thánh vinh 83 – Sơn Dương

1. Linh hồn con vô cùng khao khát và ước mong đến nhà Chúa trời. Vì Nhà Chúa là chốn bình an và là chốn con đến nương nhờ. Nơi Thánh Điện Thiên Chúa trường sinh Ngài đỡ nâng cho … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sơn Dương, T, Đáp Ca | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thánh vịnh 22 – Sơn Dương

1. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu gì, trên đồng cỏ xanh Người cho tôi nghỉ ngơi, Người hướng dẫn dắt tôi, hồn tôi Người lo dưỡng bồi ĐÁP: Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sơn Dương, T, Đáp Ca | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chúa là chỗ dung thân – Mi Giáng

ĐK : Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữa con khỏi điều nguy khổ. 1. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ người mắc tội nặng mà được khoan dung, Thật hạnh phúc thay người Chúa không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại C, Mi Giáng, Đáp Ca | Thẻ , , | 1 phản hồi

Vinh phúc thay – Lm Kim Long

ÐK. Vinh phúc thay ngưòi kính sợ Chúa, và hằng đi trên đường quang minh Thiên Chúa. Người hưởng huê lợi tay người tạo nên, và hạnh phúc Chúa thưởng ban muôn đời. 1. Hiền thê người tựa gốc nho … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Kim Long, V, Đáp Ca | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đường lối Chúa – Đinh Công Huỳnh

ĐK. Vinh phúc thay người hằng luôn kính sợ Thiên Chúa. Vinh phúc thay cho người hằng ăn ở theo đường lối của Người 1. Người kính sợ uy danh của Thiên Chúa luôn phục kính tôn nhan của Người. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại D, Đáp Ca, Đinh Công Huỳnh | Thẻ , , | 1 phản hồi

Lễ Hiện Xuống – Lm. Thái Nguyên

1. Hồn con xin chúc tụng Chúa, lạy Thiên Chúa con tôn thờ Ngài luôn lớn lao vô bờ, qua nhiều việc tay Chúa làm, Ngài đã tác tạo dường bao. 2. Kỳ công của Chúa tuyệt mỹ, thật phong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Thái Nguyên, Chúa Thánh Thần, L, Đáp Ca | Thẻ , , , | 2 phản hồi

Lễ Chúa Ba Ngôi – Lm. Thái Nguyên

1. Chúc tụng Thiên Chúa của cha ông chúng tôi 2. Chúc tụng Danh Thánh ngàn vinh quang khắp nơi. 3. Chúc tụng Thiên Chúa ngàn thiên binh hiển vinh> 4. Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa chí tôn. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Thái Nguyên, Chúa Ba Ngôi, L, Đáp Ca | Thẻ , , , | 2 phản hồi

Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Lm. Thái Nguyên

1 Hãy ca mừng Thiên Chúa này Gia liêm hỡi. Ca ngợi Chúa ngươi thờ nào hỡi Si-on. Chúa làm cho thêm vững then cửa nhà ngươi. Bao con cái trong thành Người ban ngàn phúc. 2. Chúa ban lênh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Thái Nguyên, L, Thánh Thể - Thánh Tâm, Đáp Ca | Thẻ , , , | 1 phản hồi

Chúa Nhật II Phục Sinh – Lm. Thái Nguyên

1. Nhà Israel hãy xướng lên: ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà Aaron hãy xướng lên: ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Người tôn sợ Chúa hãy nói lên: ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. ĐK. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Thái Nguyên, C, Mùa Phục Sinh, Đáp Ca | Thẻ , , , | 1 phản hồi

Thánh Giuse thợ – Lm. Thái Nguyên

1. Xin dạy chúng con biết đến ngày giờ để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại chớ còn để tới bao giờ. Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài. 2. Cho … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Thái Nguyên, T, Đáp Ca | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thánh Phaolô trở lại – Lm. Thái Nguyên

1. Ngàn dân hỡi! Hãy ngợi khen Chúa. Muôn nước ơi! Chúc tụng Danh Người. 2. Vì tình Chúa thật là cao cả. Lòng tín trung của Người muôn đời. Đk. Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Thái Nguyên, T, Đáp Ca | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xin Chúa xót thương – Hải Triều

ÐK: Xin Chúa xót thương con theo như lòng nhân hậu Chúa. Xin tẩy xóa tội con vì đức từ bi của Ngài. 1. Nguyện xin xót thương con theo lòng nhân hậu Chúa. Xin tẩy sạch lỗi lầm lòng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hải Triều, X, Đáp Ca | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Con đây vẫn tin – Lm. Từ Duyên

1. Người nào lắng nghe Lời Chúa từng ngày vẫn biết thực thi, và biết gẫm suy trong đời, từng ngày hằng luôn trung tín. Người đó như cây tốt tươi từng ngày bên dòng suối lành, trái hoa tươi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Từ Duyên, C, Đáp Ca | Thẻ , , | 1 phản hồi

Chúa chăn nuôi tôi – Quang Ánh

ĐK. Chúa chăn nuôi tôi đây hồn tôi vui ngất ngây, đồng xanh đâu thiếu chi Người cho tôi nằm nghỉ. Với cánh tay yêu thương Người là nơi náu nương, dù qua bao khó nguy nào đâu lo lắng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại C, Quang Ánh, Đáp Ca | Thẻ , , | 1 phản hồi

Chúa nhật 5 Phục sinh – Lm Thái Nguyên

1 Người hiền đức hãy vui mừng lên trong Chúa. Ca ngợi Người là việc của kẻ lòng ngay. Ngợi khen Chúa với cung đàn muôn réo rắt. Hãy ca mừng Người trong ngàn vạn tiếng cầm ca. Đk Lạy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Thái Nguyên, C, Mùa Phục Sinh, Đáp Ca | Thẻ , , , , | 2 phản hồi

Trông cậy nơi Chúa – Đinh Công Huỳnh

ĐK Lạy Chúa! Xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con như chúng con trông cậy nơi Chúa. 1 Người công chính hát vang reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại T, Đáp Ca, Đinh Công Huỳnh | Thẻ , , , | 1 phản hồi

Mẹ Thiên Chúa – Lm. Thái Nguyên

1. Nguyện Chúa xót thương và chúc phúc, xin tỏ ra ánh tôn nhan Ngài, để trên địa cầu thiên hạ nhìn biết, cho chư dân được hưởng ơn cứu độ 2. Này các dân tộc mừng vui lên, muôn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Thái Nguyên, M, Đáp Ca, Đức Mẹ | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chúa nhật 4 Phục sinh – Lm Thái Nguyên

1 Có Chúa đưa dẫn bước tôi đi, nên tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ. Trong nguồn nước chỗ nghỉ ngơi, Người cho tôi vào uống, Người lo bồi dưỡng lại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Thái Nguyên, C, Mùa Phục Sinh, Đáp Ca | Thẻ , , , , | 2 phản hồi

Chúa chăn dắt tôi – Đinh Công Huỳnh

1 Chúa là mục tử Người chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Trên đồng cỏ xanh trời lộng gió thanh cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước mát trong trao ban ơn lành. Người cho tôi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại C, Đáp Ca, Đinh Công Huỳnh | Thẻ , , , , | 2 phản hồi

Chúa chiên lành – Lm Kim Long

Đk Chúa chiên lành người thương dẫn tôi đi, tôi không sợ chi, tôi không thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh Người cho tôi được nghỉ ngơi, bên dòng suối mát Người tăng sức cho tâm hồn 1 Vì quý … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Kim Long, C, Mùa Phục Sinh, Nhập Lễ, Đáp Ca | Thẻ , , , , , | 2 phản hồi

Đấng từ bi – Anh Tuấn

ĐK. Chúa là Đấng Từ Bi và giàu lòng xót thương. Tình Chúa thương không bến bờ, xót thương ai tìm đến nương nhờ. 1. Muôn đời Ngài vẫn yêu thương. Dù con người phụ nghĩa vong ân. Lòng Ngài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Anh Tuấn, Cầu Hồn, D | Thẻ , , , | 1 phản hồi

Đức Mẹ viếng thánh Isave – Lm. Thái Nguyên

1 Đây Thiên Chúa Đấng Cứu Độ của tôi. Tôi tin tưởng không sợ chi, trông nơi Chúa không sợ gì. Vì Chúa là chính sức mạnh Đấng tôi ngợi ca, Người là phần của tôi. 2 Hân hoan tôi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Thái Nguyên, D, Đáp Ca, Đức Mẹ | Thẻ , , , | 1 phản hồi

Chúa nhật 3 Phục Sinh – Lm Thái Nguyên

Chúa nhật 3 Phục Sinh – Lm Thái Nguyên 1 Chúa ơi xin giữ gìn con, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa con rằng: Ngài là Thiên Chúa của con. Ngài là gia nghiệp của con, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Thái Nguyên, C, Mùa Phục Sinh, Đáp Ca | Thẻ , , , | 2 phản hồi

Đường lối trường sinh – Đinh Công Huỳnh

Đường lối trường sinh – Đinh Công Huỳnh Đk. Chúa sẽ chỉ cho con (Chúa sẽ chỉ cho con) biết đường lối trường sinh (Biết đường lối trường sinh) Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh (Chúa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại D, Mùa Phục Sinh, Đáp Ca, Đinh Công Huỳnh | Thẻ , , , | 2 phản hồi

Xin bảo toàn – Viễn Xứ

1 Chúa là phần gia ngiệp của tôi, phần chén của tôi. Người nắm giữ vận mạng tôi. Chúa luôn ở bên phải của tôi, nên tôi sẽ đặt Ngài phía trước. Tôi chẳng hề nao núng và sợ chi. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Mùa Phục Sinh, Viễn Xứ, X, Đáp Ca | Thẻ , , , , | 1 phản hồi