Tag Archives: Đáp Ca

Tôn vinh Chúa muôn đời – Đinh Công Huỳnh

1 Lạy Chúa! Con xin chúc tụng vì Ngài là Chúa tổ tiên con. Hòa tiếng hát câu ngợi khen suy tôn Ngài đến muôn muôn đời. Nguyện mãi chúc tụng chẳng ngơi thánh danh Ngài vinh hiển muôn trùng. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại T, Đáp Ca, Đinh Công Huỳnh | Thẻ , , | %(count) bình luận

Lễ Hiện Xuống – Thiên Lý

Đk Lạy Chúa xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất. 1 Chúc tụng Chúa đi linh hồn tôi ơi chúc khen Ngài. Lạy Thiên Chúa tôi, Chúa thật quá vĩ đại dường nào. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chúa Thánh Thần, L, Thiên Lý, Đáp Ca | Thẻ , , , | 2 phản hồi

Xin Ngài canh tân – Đinh Công Huỳnh

Đk Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần, xin sai Thánh Thần Chúa đến. Xin hãy canh tân, xin hãy canh tân bộ mặt trái đất. 1 Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, vì Ngài là Chúa con thờ. Chúa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chúa Thánh Thần, X, Đáp Ca, Đinh Công Huỳnh | Thẻ , , , | %(count) bình luận

Lễ Thăng Thiên – Thiên Lý

Đk Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. 1 Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại L, Thiên Lý, Đáp Ca | Thẻ , , | 2 phản hồi

Lễ Thăng Thiên – Lm Thái Nguyên

1 Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo. Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Người là Đại Đế Đấng thống trị trần gian. 2 Chúa tiến lên trong ngàn câu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Thái Nguyên, L, Đáp Ca | Thẻ , , | 2 phản hồi

Thiên Chúa ngự lên – Đinh Công Huỳnh

Đk Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. 1 Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế với tiếng đàn vui. Vì Chúa là Đấng tối cao, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại T, Đáp Ca, Đinh Công Huỳnh | Thẻ , , | %(count) bình luận

Reo mừng Thiên Chúa – Đinh Công Huỳnh

Đk Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.(2) 1 Địa cầu vui lên hãy tung hô Thiên Chúa, đàn hát vang lên mừng thánh danh rạng ngời. Dâng lời tôn vinh và thưa cùng Thiên Chúa: “Uy dũng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Mùa Phục Sinh, R, Đáp Ca, Đinh Công Huỳnh | Thẻ , , , | %(count) bình luận