Tag Archives: Giáo Hội

Cầu cho Giáo hội – Nguyễn Quang Huy

Cầu cho Giáo hội – Nguyễn Quang Huy Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin Mẹ thương giúp đỡ phù trì cho Giáo Hội chúng con hôm nay: Yêu thương nhau, hiệp nhất một lòng. Nguyện xin Mẹ nâng đỡ chở che cho … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại C, Nguyễn Quang Huy, Đức Mẹ | Thẻ , , | %(count) bình luận