Tag Archives: La Vang

Lạy Đức Mẹ La Vang – Hoàng Vũ

1. Lạy Đức Mẹ La Vang con giờ đây kính dâng về Mẹ. Lạy Đức Mẹ La Vang con vui mừng cầu xin Đức Mẹ. Mẹ chính niềm cậy trông niềm hy vọng sự sống chúng con. Mẹ chính là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hoàng Vũ, L, Đức Mẹ | Thẻ , , , | %(count) bình luận

Đã có Mẹ La Vang – Nhật Minh

1. Đã có Mẹ La Vang, đời con không còn thất vọng. Đã có Mẹ La Vang, đời con không còn u sầu. Vì Mẹ là Mẹ Việt Nam, Mẹ là Nữ Vương hòa bình. Vì Mẹ là Mẹ từ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại D, Nhật Minh, Đức Mẹ | Thẻ , , , | %(count) bình luận

Cầu Đức Mẹ La Vang – Trầm Thiên Thu

Cầu Đức Mẹ La Vang – Trầm Thiên Thu ĐK. Lạy Mẹ La Vang! Xin đoái thương nước Việt Nam. Lạy Mẹ La Vang! Xin Mẹ ban phúc bình an. 1. Xin cho mọi con người luôn vững vàng niềm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại C, Trầm Thiên Thu, Đức Mẹ | Thẻ , , | %(count) bình luận

Tâm tình La Vang – Trầm Thiên Thu

Tâm tình La Vang – Trầm Thiên Thu 1. Khắp muôn phương chúng con chân thành Họp về đây nép bên Mẹ lành Cúi xin Mẹ thương xót ủi an Giữa dương gian sóng đời tràn lan. ĐK. Mẹ Ma-ri-a … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại T, Trầm Thiên Thu, Đức Mẹ | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?