Tag Archives: Linh Mục

Bài ca Linh mục – Lm. Ân Đức

Bài ca Linh mục Lm. Ân Đức ĐK. Lạy Chúa Giê-su linh mục tối cao (ôi linh mục) linh mục đời đời (ôi linh mục) linh mục duy nhất. Chúa đã hiến tế trên bàn thờ Thập Giá Chúa đấng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Ân Đức, B, Tận Hiến | Thẻ , , | %(count) bình luận