Tag Archives: Thánh Giuse

Về bến Thiên Đàng – Minh Đệ

ĐK: Nguyện xin Thánh cả Giu-se quyền cao sang, rầy đang no đầy ơn phúc trên ngai vàng. Cứu giúp chúng con thế trần lầm than. Ngày đêm mong về quê yên vui phúc nhàn. 1. Mịt mù đêm tối … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Thánh, Minh Đệ, V | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Giuse xóm nhỏ – Phạm Đình Nhu & Nguyễn Khắc Tuần

ĐK: Giu-se trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa, miền Na-za-rét Thánh Gia Người vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo. 1. Cho người cha hết sức … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Thánh, G, Nguyễn Khắc Tuần, Phạm Đình Nhu | Thẻ , , , | %(count) bình luận

Người Cha hiền – Hồng Trần

1. Giu-se Danh Ngài là Cha công chính xưa là bạn Đức Nữ Trinh nay hiển vinh trên nơi Thiên Đình. Giu-se xin Ngài làm Cha con cái xin Ngài ngày tháng dẫn đưa hộ phù cho các gia đình. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Thánh, Hồng Trần, N | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lạy Thánh Giuse – Anh Tuấn

ĐK: Lạy Thánh Giu-se Người Cha nhân hiền Xin thương phù giúp đoàn con nơi thế trần. 1. Giữa cơn ba đào được vững mái tay chèo Trước cơn giông tố được vững bước tiến lên. Trong cơn gian nan … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Anh Tuấn, Các Thánh, L | Thẻ , , , | %(count) bình luận

Thánh Giuse lao động – Triệu Thành

(Bao người thợ thuyền) bao người lao công hướng về cha dâng lời tụng ca. Ôi Giuse nhân lành mẫu gương cần lao sáng chói đấng nâng cao giá trị lao động. Tinh thần của người thấm nhuần ơn thánh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Thánh, T, Triệu Thành | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thánh Giuse quan thầy – Sr. Trinh Nguyên

ĐK. Đoàn con vang hát mừng Thánh Giu-se quan thầy. Là người công chính như bông huệ ngát hương thơm. Đời sống âm thầm thực thi thánh ý Chúa Trời. Xin Thánh Giu-se hộ phù đời sống chúng con. 1. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Thánh, Sr. Trinh Nguyên, T | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cầu xin Thánh Giuse – Nguyễn Hùng Lân

Dâng ngàn muôn khúc ca mừng Thánh cả Giuse. Xưa Người luôn chở che Mẹ Chúa thoát ách tứ bề. Dù gian nguy chẳng ngại gì, một lòng trung nghĩa vẹn thề. Người là gương soi sáng đưa dẫn con … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại C, Các Thánh, Nguyễn Hùng Lân | Thẻ , , , | %(count) bình luận