Tag Archives: Theo tựa đề

Thư viện lời nhạc Thánh ca – Vần L (theo Tựa đề)

Là chứng nhân – Lm Thái Nguyên Là đây của lễ – Ngọc Linh Là tiếng xin vâng – Lm Văn Chi Lạy Các Thánh của Chúa – Quang Huy Lạy Cha, xin hãy cho – Lm Kim Long Lạy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại L | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư viện lời nhạc Thánh ca – Vần K (theo Tựa đề)

Khải hoàn ca – Hoài Bắc Khải hoàn ca 1 – Lm Nguyễn Duy Khi con gặp Ngài – Lm Từ Duyên Khi con vào đời – Lm Nguyễn Duy Khi cuộc đời là của lễ – Ánh Đăng & … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại K | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư viện lời nhạc Thánh ca – Vần H (theo Tựa đề)

Hai người tiên phong – Hùng Lân Hai thánh tiên phong – Minh Tâm Hành khúc ra khơi – Lm Phương Anh Hạnh phúc đời thánh hiến – Lm Ân Đức Hạt bụi hư vô – Sơn Dương Hạt cải … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại H | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư viện lời nhạc Thánh ca – Vần G (theo Tựa đề)

Gặp gỡ Chúa – Lm Nguyễn Duy Gặp gỡ Đức Ki-tô – Lm Tiến Lộc Gặp gỡ nơi Đức Giê-su – Lm Nguyễn Duy Gần Chúa – Minh Chiết Gia đình – Lm Thái Nguyên Gia đình của Chúa – … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại G | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư viện lời nhạc Thánh Ca – Vần D & Đ (theo Tựa Đề)

Dẫn bước con đi – Lm Kim Long Dẫn con từng bước – Lm Nguyễn Duy Dâng bánh rượu – Nguyễn Duy Vi Dâng bông hoa nhỏ – Lm Kim Long Dâng Chúa – Phanxicô Dâng Chúa gia đình con … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại D | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư viện lời nhạc Thánh ca – Vần C (theo Tựa đề)

Ca dâng cảm tạ – Nhật Minh Ca khúc hồng ân 1 – Lm Nguyễn Duy Ca khúc hồng ân 2 – Lm Nguyễn Duy Ca khúc trầm hương – Lm Dao Kim Ca khúc yêu thương – Lm Duy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại C | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thư viện lời nhạc Thánh ca – Vần B (theo Tựa đề)

Ba Ngôi Thiên Chúa – Cao Minh Thắng Bài ca Al-le-lu-ia – Ngọc Linh Bài ca chúc tụng – Sr Trầm Hương Bài ca dâng Mẹ – Lm Văn Chi Bài ca đức tin – Ngọc Linh Bài ca hạnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại B | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?