Tag Archives: Tổ Tiên

Cầu cho tổ tiên – Lm Phạm Liên Hùng

ĐK. Xin Chúa ban phúc lành cho các bậc mẹ cha, vui sống trong tuổi già cạnh đàn con lũ cháu. Xin Chúa ban phúc lành cho các bậc tổ tiên, cho họ hàng thân quyến đời hạnh phúc bình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Phạm Liên Hùng, C, Cha Mẹ | Thẻ , , , , , , | 1 phản hồi

Nhớ về tổ tiên 2 – Lm Ân Đức

Nhớ về tổ tiên 2 Lm Ân Đức 1. Chim có tổ suối có nguồn, con người cũng có tổ tiên (ơ) con người cũng có tổ tiên. Ai làm người không sinh ra. Công cha ngày đêm vất vả, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Ân Đức, Cha Mẹ, N | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhớ về tổ tiên – Lm. Mi Trầm

Nhớ về tổ tiên Lm. Mi Trầm 1. Xin thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm, hương trầm bay lên nhớ về Tổ Tiên, nhớ hoài công ơn ngày tháng đáp đền ĐK. Sông có nguồn, cây … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Mi Trầm, Cha Mẹ, N | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?