Tag Archives: Vần D

Chúa là nguồn sức sống – Lm Nguyễn Mộng Huỳnh

1. Đời con nước chảy đôi bờ nước chảy đôi bờ. Tình Cha như con nước mang phù sa, như con nước mang phù sa, tưới ngập ruộng đồng mênh mông, cho cây lúa mau trổ bông. ĐK. Chúa là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Nguyễn Mộng Huỳnh, C, Hiệp Lễ | Thẻ , , | %(count) bình luận

Tình ca Giê su – Minh Chiết

ĐK. Đức Giêsu Kitô vẫn là một hôm qua cũng như hôm nay. Ngài vẫn là một hôm qua cũng như hôm nay, Và như vậy mãi đến muôn đời, Và như vậy mãi đến muôn đời. 1. Khi xưa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hiệp Lễ, Minh Chiết, T | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nguyện yêu Chúa – Hoài Chiên

1. Đoàn con đến đây dâng lời ước nguyện, ngày đếm mến Cha cho trọn mối tình con. Được yêu mến Cha bao là êm đềm. Hồn con sướng vui tháng năm hết ưu phiền, 2. Nguyện xin Thánh Tâm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hoài Chiên, N, Thánh Thể - Thánh Tâm | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đây Nhiệm Tích – Hồng Trần

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại D, Hồng Trần, Thánh Thể - Thánh Tâm | Thẻ , , | %(count) bình luận

Lòng Chúa ái tuất – Nguyễn Ban(g) Hanh

1. Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ, Thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn dân.2. Trong hình bánh Chúa náu thân khó … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại L, Nguyễn Bang Hanh, Thánh Thể - Thánh Tâm | Thẻ , , | %(count) bình luận

Đến mà ăn – Lm Hoàng Kim

ĐK: Đến mà ăn, ăn bánh của Ta và uống rượu, rượu Ta đã dọn cho các con.1. Từ phương đông cho chí phương tây chúng sẽ đến, đến ngồi vào bàn, bàn tiệc nước Chúa.2. Này Cha Ông ăn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Hoàng Kim, D, Thánh Thể - Thánh Tâm | Thẻ , , | %(count) bình luận

Đoàn con đến đây – Hoài Chiên

1. Ðoàn con đến đây dâng lời ước nguyện, ngày đêm mến Cha cho trọn khối tình con. Ðược yêu mến Cha bao là êm đềm. Hồn con sướng vui, tháng năm hết ưu phiền. 2. Nguyện xin Thánh Tâm thương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại D, Hoài Chiên, Thánh Thể - Thánh Tâm | Thẻ , , | %(count) bình luận