Tag Archives: Vần E

Suối thiêng – Thanh Cao

1 Êm đềm triền miên nơi Nhà Chầu vắng. Chúa ngồi chờ con cô đơn âm thầm. Biết bao lần thiết tha mời con cái bốn phương. Gánh phong trần chất nặng nề, yếu nhược hơi sức. Phút vui này … Tiếp tục đọc

Đứng riêng | Posted on by | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?