Hiệp Lễ

25 năm hồng ân – Sr Hương Đan
50 năm hồng ân Thiên Chúa – Khuyết Danh
Ánh mắt Chúa trong đời – Lm Văn Chi
Ánh mắt yêu thương – Lm Văn Chi
Ân tình thánh – Sr Hương Đan
Bài ca hiệp nhất – Lm Thành Tâm
Bao la tình Chúa – Giang Ân
Bến bờ yêu thương – Thế Thông
Biết Chúa biết con – Lm Ân Đức
Bỏ Ngài con biết theo ai – P. Kim
Bước đi với Ngài – Ngọc Hân
Bước đường trần – Hồng Trần
Ca khúc hồng ân 1 – Lm Nguyễn Duy
Ca khúc hồng ân 2 – Lm Nguyễn Duy
Ca khúc yêu thương – Lm Duy Thiên
Ca ngợi Chúa – Lm Oanh Sông Lam
Ca tụng Chúa – Lm Kim Long
Cảm thông với đời – Minh Chiết
Cát biển sao trời – Phanxicô
Chính nhờ Ngài – Lm Nguyễn Duy
Cho con biết yêu thương – Lm Từ Duyên
Cho con nhận biết – Lm Thái Nguyên
Cho con tìm về – Nguyễn Chánh
Cho con vững tin – Lm Nguyễn Duy
Cho con yêu mình Ngài – Sr Hương Đan
Cho tình tôi nguyên vẹn – Lm Nguyễn Duy
Chúa ban cho Chúa cất đi – Phanxicô
Chúa cấm con thất vọng – Minh Chiết
Chúa cất tiếng gọi con – Sr Hương Đan
Chúa chăn nuôi tôi – Phanxicô
Chúa là – Ý Vũ
Chúa là con đường – Phanxicô
Chúa là cuộc sống của con – Ngọc Linh
Chúa là mục tử – Nguyễn Duy Vi
Chúa là mục tử – Trần Anh Linh
Chúa là người trồng hoa – Phanxicô
Chúa là nơi con an nghỉ – Lm Văn Chi
Chúa là tình yêu – Lm Trọng Nhân
Chúa luôn còn mãi – Phanxicô
Chúa muốn nơi con – Lm Nguyễn Văn Tuyên
Chúa nhân hậu – Xuân Tưởng
Chúa ở cạnh tôi – Hoài Công 
Chúa ở lại với con – Viễn Xứ
Chúa ơi ở lại với con – Vũ Đình Ân
Chúa thấu hiểu đời con – Đinh Công Huỳnh
Chúa thương người – Xuân Tưởng
Chúa yêu con – Lm Nguyễn Duy
Chúa yêu con – Minh Chiết
Chút lòng son – Hồng Trần
Chứng nhân tình yêu – Lm Nguyễn Duy
Có Chúa trong đời – Sr Trinh Nguyên
Con chỉ là con – Lm Thái Nguyên
Con chỉ là tạo vật – Phanxicô
Con đến với Chúa đây – Xuân Tưởng
Con đường yêu thương – Sơn Dương
Con hướng về Chúa – Nguyên Kha
Con luôn cần Chúa – Lm Từ Duyên
Con mong một điều – Lm Mi Trầm
Con nay thuộc về Ngài – Hồng Trần
Con rước Chúa – Hương Tiến
Con tin Chúa ơi – Lm Duy Thiên
Con xin Đức Ái – Lm Văn Chi
Dẫn con từng bước – Lm Nguyễn Duy
Dâng ngày – Lm Nguyễn Mộng Huỳnh
Dấu chân Ngài – Phanxicô
Dậy đi – Lm Phạm Liên Hùng
Dự tiệc Thánh – Vũ Kim
Đâu có tình yêu thương – Vinh Hạnh
Đến muôn đời – Đàm Minh Hoa
Đồng cỏ tươi – Hùng Lân
Đồng hành với con – Lm Nguyễn Duy
Đồng xanh thơ – Cao Huy Hoàng
Đời con dâng Ngài – Thiên Lý
Đừng hỏi – Hùng Lân
Đường ấu thơ – Minh Chiết
Đường chiều Emmau – Đinh Công Huỳnh & Huỳnh Minh Kỳ
Đường con đi – Lm Nguyễn Duy
Đường con đi – Phanxicô
Đường đi theo Chúa – Lm Nguyễn Duy
Đường tin yêu – Lm Thái Nguyên
Gần Chúa – Minh Chiết
Giê-su khoan nhân – Lm Tiến Dũng & Lm Nguyễn Văn Tuyên
Giê-su tôi hát về Ngài – Lm Thái Nguyên
Giới luật yêu thương – Sơn Dương
Hãy đến với Ta – Lm Kim Long
Hãy theo Thầy – Lm Nguyễn Duy
Hãy thương yêu nhau – Lm Thành Tâm
Hãy trở về với Chúa – Lm Nguyễn Văn Tuyên
Hồng ân cảm tạ – Lm Văn Chi
Hy vọng của tôi – Lm Nguyễn Văn Tuyên
Khi con gặp Ngài – Lm Từ Duyên
Khí cụ bình an – Lm Nguyên Lễ
Khúc cảm tạ – Mai Nguyên Vũ
Khúc nhạc yêu thương – Ngọc Linh
Khúc tạ ơn – Anh Tuấn
Kinh hòa bình – Lm Kim Long
Kinh khúc – Lm Từ Duyên
Lạy Thầy con xin đi theo – P. Kim
Lắng nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy
Linh mục của Chúa – Sr Hương Đan
Linh mục của Chúa – Sr Trầm Hương
Lời ca thiên thu – Lm Nguyễn Duy
Lời Chúa – Lm Oanh Sông Lam
Lời Hằng Sống – Vinam
Lời kinh chiều – Xuân Tưởng & Lm Nguyễn Duy
Lời kinh yêu thương 2 – Minh Chiết
Lời nguyện thiết tha – Minh Chiết
Lời trầm yêu thương – Sr Hương Đan
Lục huyền cầm tấu vang – Lm Kim Long
Lửa hồng ngàn đời – Sr Trầm Hương
Mọi nẻo đường – Sr Sourire
Mỗi ngày đời con – Lm Thái Nguyên
Một thoáng mây bay – Hồng Trần
Mục tử ca – Thế Thông & Miên Ly
Mục tử nhân lành – Lm Nguyễn Duy
Mục tử nhân lành – Lm Thái Nguyên
Mục tử tốt lành – Lm Kim Long
Nào ai suy thấu – Lm Từ Duyên
Nay con xin đến – Lm Nguyễn Duy
Ngài đã thương ban – Hồng Trần
Ngài đến trong đời tôi – Lm Thái Nguyên
Ngài phải chết đi – Lm Phạm Liên Hùng
Ngọn đèn khêu cao – Viết Chung
Ngợi ca Danh Chúa – Lm Oanh Sông Lam
Nguồn suối cứu độ – Lm Nguyễn Duy
Người đã cất bước – Lm Tri Văn Vinh
Người Samaritanô nhân hậu – Nguyễn Bách
Nhạc khúc tạ ơn – Minh Chiết
Nhạc khúc yêu thương – Lm Thái Nguyên
Như con thơ – Lm Thái Nguyên
Như lời Ngôn sứ – Lm Nguyễn Duy
Như vầng dương – Cát Minh
Những khát vọng – Lm Thái Nguyên
Niềm tin còn mãi – Hồng Trần
Niềm vui chiến thắng – Đinh Công Huỳnh
Niềm vui ơn cứu độ – Lm Thái Nguyên
Niềm vui sự sống – Lm Thái Nguyên
Niềm xác tín của con – Lm Nguyễn Văn Tuyên
Nơi con nương nhờ – Minh Chiết
Ôi Đấng Cứu Thế – Lm Phạm Liên Hùng
Ở lại Chúa ơi – Lm Nguyên Lễ
Ở lại trong Đức Kitô – Sr Trầm Hương
Ở lại với con – Lm Kim Long
Ở lại với con – Lm Nguyễn Hùng Cường
Ơn Ngài đã đủ cho con – Lm Nguyễn Mộng Huỳnh
Phận con bé nhỏ – Sr Hương Đan
Phù hoa – Lm Mi Trầm
Ru con vào đời – Hương Điền
Sao Chúa gọi con – Lm Nguyễn Duy
Sống đời yêu thương – Minh Chiết
Sống trong niềm vui – Lm Nguyễn Duy
Sống trong tình Chúa – Lm Nguyễn Duy
Sống với Chúa – Lm Thái Nguyên
Suối trong – Nguyễn Bang Hanh
Tạ ơn – Lm Hoàng Kim
Tâm ca Mai Đệ Liên – Lm Văn Chi
Tâm tình ca 1 – Lm Thành Tâm
Tâm tình ca 3 – Lm Thành Tâm
Tâm tình phó thác – Lm Nguyên Hòa & Hồng Trần
Thắp sáng lên – Lm Kim Long
Thầy ở đây con sợ chi – Sr Hương Đan
Thiên Chúa trong Đức Kitô – Lm Thái Nguyên
Tin Chúa ở trong đời – Phanxicô
Tin hay không tin – Nguyễn Lý
Tin Mừng Phục Sinh – Lm Nguyễn Duy
Tin yêu nơi Cha – Lm Trần Thanh Phong
Tình ca muôn thuở – Ngọc Linh
Tình Cha yêu con  – Lm Từ Duyên
Tình Chúa – Đỗ Tri Thức
Tình Chúa – Thế Thông
Tình Chúa muôn đời – Lm Duy Thiên
Tình Chúa yêu tôi – Khuyết Danh
Tình con dâng Chúa – Lm Thái Nguyên
Tình con yêu Chúa – Lm Thái Nguyên
Tình khúc tuyệt vời – Sr Trầm Hương
Tình thương của Chúa – Lm Phương Anh
Tình thương nhiệm mầu – Hồng Trần
Tình yêu Chúa – Sr Trinh Nguyên
Tình yêu của Chúa – Lm Nguyên Lễ
Tình yêu nào – Hùng Lấn
Tình yêu Thánh giá – Lm Nguyễn Duy
Tình yêu Thiên Chúa – Thế Thông & Phanxicô
Tôi xin chọn Người – Ngọc Kôn
Trao vào tay Chúa – Minh Chiết
Trên đỉnh yêu thương – Ngọc Linh
Trên đường Emmau – Lm Thành Tâm
Trinh nữ khôn ngoan – Sr Hương Đan
Trong trái tim Chúa yêu – Phanxicô
Trong yêu thương – Lm Nguyễn Duy
Trở về lòng thương xót Chúa – Nguyễn Chánh
Ước mơ đời con – Lm Thiên Ân
Và Chúa vẫn yêu – Lm Duy Thiên
Vào đời – Lm Thành Tâm
Vào đời với Chúa – 7 Thứ
Về đồng xanh – Lm Xuân Nguyễn
Vì Chúa là tình yêu – Lm Kim Long
Vì đã yêu nhiều – Lm Thái Nguyên
Vì đâu – Triệu Hà
Vì thương con – Lm Kim Long
Xin ấp ủ con – Đỗ Vy Hạ
Xin biến đổi con – Lm Thái Nguyên
Xin cảm tạ Chúa – Sr Hương Đan
Xin cho chúng nên một – Lm Kim Long
Xin Chúa ở lại – Lm Thái Nguyên
Xin Chúa xót thương – Thiên Uyên
Xin dạy con yêu – Lm Kim Long|
Xin dạy con yêu Ngài – Lm Thành Tâm
Xin dẫn con đi – Lm Dao Kim
Xin dẫn con về – Đinh Công Huỳnh
Xin được sống một đời – Lm Nguyễn Duy
Xin giữ con – Lm Mi Trầm
Xin ở lại với con – Đinh Công Huỳnh
Xin ở lại với con – Hải Triều
Xin tình yêu dạy con – Ngọc Linh
Xin tỏ Cha cho chúng con – Lm Ân Đức
Xin tỏ cho chúng con – Lm Nguyễn Duy
Xin tri ân – Lm Thành Tâm
Xin tri ân Ngài – Trần Phương Đông
Ý Chúa – Lm Thành Tâm
Yên vui một đời – Lm Nguyễn Mộng Huỳnh
Yêu cuộc sống này – Phanxicô
Yêu thương cho người – Lm Duy Thiên
Yêu thương phận người – Lm Hà Trần

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s