Category Archives: H

Thư viện lời nhạc Thánh ca – Vần H (theo Tựa đề)

Hai người tiên phong – Hùng Lân Hai thánh tiên phong – Minh Tâm Hành khúc ra khơi – Lm Phương Anh Hạnh phúc đời thánh hiến – Lm Ân Đức Hạt bụi hư vô – Sơn Dương Hạt cải … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại H | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hương nguyện tình yêu – Lm Ân Đức

ĐK. Ôi ngọt ngào ôi hồng ân. Ôi sức mạnh là của tình yêu, sức mạnh là của tình yêu. (Làm sao Đấng cao cả như Ngài) Đấng cao cả như Ngài (lại trở nên một trong chúng con) laị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Ân Đức, H, Hiệp Lễ | Thẻ , , | %(count) bình luận

Hoan ca tri ân – Lm Nguyễn Duy

ĐK. Lạy Chúa, con lấy chi đáp lại Chúa, con lấy chi hiến dâng cho Ngài biết bao hồng ân Ngài ban. Lạy Chúa con hiến dâng trót đời con như khúc hoan ca tri ân Ngài chúc khen tình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Nguyễn Duy, H, Hiệp Lễ | Thẻ , , | %(count) bình luận

Hy vọng nơi Chúa – Lm Nguyễn Duy

ĐK. Con đặt hy vọng nơi Chúa, ôi Thiên Chúa của con. Con tin tưởng nơi Ngài, Ngài là chốn con tựa nương. 1. Vì Ngài là sức thiêng nâng đỡ hồn con, là núi đá cho con náu thân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Nguyễn Duy, H, Hiệp Lễ | Thẻ , , | %(count) bình luận

Hát về tình yêu Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK: Tình yêu Thiên Chúa chan hòa trong đất trời chẳng khi nào lắng vơi. Tình yêu Thiên Chúa đã có tự muôn đời theo suốt giòng thời gian. Tình yêu Thiên Chúa cho tim con đổi mới, thiết tha … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Nguyễn Duy, H, Hiệp Lễ | Thẻ , , | %(count) bình luận

Hỡi người tôi yêu dấu – Lm Nguyễn Duy

1. Ngài là ai? Ngài lại chết cho anh, Ngài chết cho tôi, Ngài chết cho đời, vì tình yêu mến Ngài chết thương đau. Ngài là ai? Ngài đã sống lại, Ngài sống lại rồi đem nguồn hạnh phúc, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Nguyễn Duy, H, Hiệp Lễ | Thẻ , , | %(count) bình luận

Hãy đi chầu Chúa – Lm Hoàng Kim

ĐK: Hãy đi chầu Chúa cất tiếng vui ca hát lên những bài hân hoan. 1 Toàn thể địa cầu hãy ca tụng Thiên Chúa. Hãy phụng sự Người trong hân hoan, Đi tới chầu Người hãy vui ca. 2. … Tiếp tục đọc

Đứng riêng | Posted on by | Thẻ , , | %(count) bình luận