Category Archives: Trần Định

Gieo bước – Hải Hồ & Trần Định

Gieo bước Hải Hồ & Trần Định ĐK. Ngày hạnh phúc Chúa ơi, cuộc giao duyên đất trời, đưa con vào tình sử, để hiến thân trọn đời 1. Đường lên cung thánh Chúa huyền linh, dịu dàng lời thánh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại G, Hải Hồ, Tận Hiến, Trần Định | Thẻ , | 1 phản hồi

Niềm vui tận hiến – Hải Hồ & Trần Định

Niềm vui tận hiến Hải Hồ & Trần Định 1. Rất xa khơi sao trời khi chưa sáng ngời, vũ hoàn còn u tối, núi đồi còn chưa thắm màu. Người đã gọi tên tôi trong niềm mờ mịt hư … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hải Hồ, N, Tận Hiến, Trần Định | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lễ đầu mùa – Hải Hồ & Trần Định

Lễ đầu mùa Hải Hồ & Trần Định ĐK. Con tiến lên, tiến lên lạy Chúa. Dâng hiến lễ đầu mùa, mối tình siêu nhiên nở giữa tuổi đời mộng mơ. 1. Nhiệm mầu giờ phút tiến dâng lên, hiến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hải Hồ, L, Tận Hiến, Trần Định | Thẻ | 1 phản hồi

Hiến lễ mới – Hải Hồ & Trần Định

Hiến lễ mới Hải Hồ & Trần Định ĐK. Ân tình thánh tuyệt vời, này con đến Chúa ơi! Dâng trọn niềm hy tế, diệu huyền mùa hiến dâng. 1. Đây của lễ đầu tiên tiến dâng lên, tuổi xuân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại H, Hải Hồ, Tận Hiến, Trần Định | Thẻ , | 1 phản hồi