Category Archives: .Lm Quý Báu

Thiên Chúa Ba Ngôi – Lm Quý Báu

ĐK: Ôi thật huyền siêu một Thiên Chúa Ba Ngôi. Ba Ngôi một Chúa cực cao sâu nhiệm mầu! Trí tuệ phàm nhân thật không sao hiểu thấu. Đoàn con chân thành khấu đầu phủ phục kính tin. Sấp mình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Quý Báu, Chúa Ba Ngôi, T | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?