Category Archives: Thiên Lý

Bao la tình Chúa – Thiên Lý

1 Ôi bao la tình Chúa núi biển nào sánh vừa. Thái Sơn là bao cao biển Thái Bình bao sâu. Cao vượt cao non ngàn sâu thẳm sâu vô vàn. Thân Giá chuộc nhân loại Ngôi Hai chứng minh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại B, Hiệp Lễ, Thiên Lý | Thẻ , , | %(count) bình luận

Lễ Hiện Xuống – Thiên Lý

Đk Lạy Chúa xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất. 1 Chúc tụng Chúa đi linh hồn tôi ơi chúc khen Ngài. Lạy Thiên Chúa tôi, Chúa thật quá vĩ đại dường nào. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chúa Thánh Thần, L, Thiên Lý, Đáp Ca | Thẻ , , , | 2 phản hồi

Lễ Thăng Thiên – Thiên Lý

Đk Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. 1 Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại L, Thiên Lý, Đáp Ca | Thẻ , , | 2 phản hồi

Đời con dâng Ngài – Thiên Lý

Đời con dâng Ngài Thiên Lý 1. Đời gian lao con dâng Ngài bao vất vả nặng trên tấm vai. Vì tương lai con miệt mài chẳng ngại chi sương gió trần ai. Vì tương lai con lo nhiều trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại D, Hiệp Lễ, Thiên Lý | Thẻ , , | %(count) bình luận