Category Archives: Nguyễn Khắc Xuyên

Lạy Mẹ xin yên ủi – Nguyễn Khắc Xuyên

Đk Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương. Và tràn lan gai góc vướng trên con đường. 1 Ơ Mẹ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại L, Nguyễn Khắc Xuyên, Đức Mẹ | Thẻ , , | 1 phản hồi

Mẹ ánh bình minh – Nguyễn Khắc Xuyên

Đk Mẹ ánh bình minh dâng lên sang ngời. Màn tối trần gian không hề vương gót chân. Mẹ chính vầng trăng trong sang giữa trời. Tà áo Mẹ như tuyết rơi đỉnh non ngàn. 1 Mẹ là vinh hiển … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại M, Nguyễn Khắc Xuyên, Đức Mẹ | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sống gần Mẹ – Nguyễn Khắc Xuyên & Hoài Chiên

Sống gần Mẹ – Nguyễn Khắc Xuyên & Hoài Chiên ÐK: Sống gần Mẹ lòng con hoan lạc biết bao, Mẹ ơi! Sống gần Mẹ lòng con êm đềm thiết tha Mẹ ơi. 1. Lòng Mẹ ấm êm dịu dàng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nguyễn Khắc Xuyên, S, Đức Mẹ | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trên con đường về quê – Nguyễn Khắc Xuyên

Trên con đường về quê – Nguyễn Khắc Xuyên ÐK: Trên con đường về quê mà vắng bóng Mẹ, con biết cậy vào ai, biết nương nhờ ai? Trên con đường về quê mà vắng bóng Mẹ, con biết cậy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nguyễn Khắc Xuyên, T, Đức Mẹ | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?