Category Archives: Trần Xuân Long

Ca mừng Thánh nữ Cêcilia – Trần Xuân Long

1. Đoàn con dâng khúc hát lên tòa cao trên thiên cung, mừng Cê-ci-li-a đầy ơn phúc, đời dâng hiến không ngơi những khúc ca cung đàn, làm sáng danh Chúa Trời nơi trần thế. Mặc cho bao gian nguy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại C, Các Thánh, Trần Xuân Long | Thẻ , , | %(count) bình luận

Chết vì Giêsu – Trần Xuân Long

ĐK. Kìa đoàn người anh dũng từ muôn phương muôn lối, tiến ra pháp trường lòng hân hoan đáp ca, đi giữa rừng gươm đao, muôn quân thù vây kín, hiên ngang liều mạng sống vì danh Chúa Ki-tô. Cho … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại C, Các Thánh, Trần Xuân Long | Thẻ , , , | %(count) bình luận

Tình Ngài 2 – Trần Xuân Long

1. Ngày đó Chúa cao vời xuống dương trần làm nhân thế, vì yêu Chúa không màng cam chịu chết thập hình, dạy con biết thương yêu Thập giá vác theo Ngài, vì Chúa chính con đường dẫn ta về … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại T, Tận Hiến, Trần Xuân Long | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?