Category Archives: Hoàng Khánh

Ai mong tìm Chúa – Hoàng Khánh & Lm. Kim Long

ĐK: Ai mong tìm Chúa, hãy vững tâm và mừng vui trong Ngài. Ai mến yêu ơn giải thoát, nào cùng nói Chúa vĩ đại nhường bao. 1. Con kính lạy Chúa Trời nguyện đến giúp con, van lạy Chúa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Kim Long, A, Hoàng Khánh, Nhập Lễ | Thẻ , , | 1 phản hồi

Trong gian truân – Hoàng Khánh & Lm. Kim Long

ĐK: Trong gian truân tôi đã kêu cầu, và Chúa đã đáp lời tôi, từ vực sâu tôi nài van Chúa, và Chúa đã nghe tiếng tôi. 1: Chúa xô tôi xuống lòng vực thẳm, giữa muôn cuồng sóng đại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Kim Long, Cầu Hồn, Hoàng Khánh, T | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?