Category Archives: .Lm Vũ Đình Trác

Tình Chúa yêu tôi – Lm. Vũ Đình Trác & Hải Linh

Tình Chúa yêu tôi Lm. Vũ Đình Trác & Hải Linh ĐK A. Tình Chúa yêu tôi ôi tình Chúa tuyệt vời! Nhân sinh bao la (ha há ha) ôi nhân sinh mặn mà. Chúa đã sinh ra tôi trong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Vũ Đình Trác, Hải Linh, T, Tận Hiến | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?