Category Archives: Trần Sỹ Tín

Alleluia hát lên người ơi – Lm. Thành Tâm & Trần Sỹ Tín

ĐK. Chúa yêu trần thế (Alle-Alleluia) đã chết cho đời (Alle-Alleluia) và đã sống lại (Alle-Alleluia) hát lên người ơĩ (Al-le-lu-ia) Hát lên người ơi! (Alle-Alleluia) Sáng tươi huyền diệu (Alle-Alleluia) là một kiếp người (Alle-Alleluia) được Chúa yêu thương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Thành Tâm, A, Mùa Phục Sinh, Trần Sỹ Tín | Thẻ , , | 1 phản hồi