Tag Archives: Kết Lễ

Dâng mình cho Đức Mẹ – Hải Linh

Đk ÔI Nữ Vương cao sang quyền phép trên trời. Ngày nay con đến khấn dâng trot mình con. Xin đoái thương xem con hầu ngã giữa vời. Nhờ Mẹ tra tay cứu giúp xác hồn. 1 Khấn dâng Mẹ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại D, Hải Linh, Kết Lễ, Đức Mẹ | Thẻ , , , | 2 phản hồi

Cung chúc Trinh Vương – Lm Hoài Đức

1 Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền. Thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng. Mẹ đã hy sinh hiệp thông để cứu chuộc nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Hoài Đức, C, Kết Lễ, Đức Mẹ | Thẻ , , , | 2 phản hồi

Thần Khí Chúa sai đi – Nguyễn Đức Tuấn

Đk Thần Khí Chúa đã sai tôi đi. Sai tôi đi loan báo Tin Mừng. Thần Khí Chúa đã thánh hiến tôi. Sai tôi đi Người sai tôi đi. 1 Sai tôi đến với người nghèo khó. Sai tôi đến … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chúa Thánh Thần, Kết Lễ, Nguyễn Đức Tuấn, T | Thẻ , , , | %(count) bình luận

Chúa về trời, con ra đi – Phanxicô

Đk Hỡi người Ga-li-lê sao còn mải mê đăm đăm nhìn trời Chúa đã về. Mai này Người lại đến trên đám mây trong thánh oai như hôm nay Người đã về trời. 1 Chúa về trời con ra đi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại C, Kết Lễ, Phanxicô | Thẻ , , | 2 phản hồi

Đi trong cuộc sống mới – Lm Oanh Sông Lam

Đk Ta cùng bước đi đi trong cuộc sống mới. Ta được sống lại cùng với Chúa Ki-tô. 1 Trong phép rửa tội. Ta được dìm vào sự chết của Chúa Ki-tô. Thì ta cũng được sống lại với Ngài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Oanh Sông Lam, D, Kết Lễ | Thẻ , , | %(count) bình luận

Nếu tôi sống – Lm Vinh Hạnh

Nếu tôi sống, không còn là tôi sống, nhưng là Chúa Ki-tô sống trong tôi. Kiếp sống tôi đang sống, bây giờ trong nhục thể này, là tôi sống trong cuộc sống trong đức tin Con Thiên Chúa quá yêu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Vinh Hạnh, Kết Lễ, N | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Kinh tạ lễ – Lm Nguyễn Duy

Đk. Tạ ơn Chúa chún con ra về. Hoan ca trong cuộc đời nhân chứng. Tạ ơn Chúa chúng con nhịp bước. Đến khắp nơi để đem Tin Mừng. 1 Ra đi đến với người gần xa. Khơi lên những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Nguyễn Duy, K, Kết Lễ | Thẻ , , | %(count) bình luận