Category Archives: .Lm Trần Thanh Phong

Tin yêu nơi Cha – Lm Trần Thanh Phong

1. Vì tin yêu nơi Cha ánh mắt đời xa lạ. Và con đi theo Cha có ai nào hiểu thấu? Niềm tin con vươn lên như rừng cây vươn nắng. Bàn tay con vươn cao tiếng hát cho muôn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Trần Thanh Phong, Hiệp Lễ, T | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?