Category Archives: Nguyễn Văn Vượng

Xin Chúa Ngôi Ba – Nguyễn Văn Vượng

1 Xin Chúa Ngôi Ba đoái thương viếng thăm, soi lòng con đầy u mê tối tăm. Hộ giúp con cầm trí cầu xin nên, mở miệng cao rao thánh danh Người luôn 2 Thêm sức cho con phá tan … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chúa Thánh Thần, Nguyễn Văn Vượng, X | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?