Category Archives: .Lm Vương Diệu

Theo gương Thánh Gia – Lm Vương Diệu

1 Theo gương Thánh Gia, gia đình con trên thuận dưới hòa. Gia đình con tận tâm yêu Chúa, gia đình con suốt đời trung tín. Theo gương Thánh Gia, gia đình con sống đời khó nghèo. Gia đình con … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Vương Diệu, Gia Đình, T | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?