Category Archives: Nguyễn Đình Trí

Mẹ sầu bi – Nguyễn Đình Trí

Mẹ sầu bi – Nguyễn Đình Trí ĐK. Mẹ Maria con xót xa nhớ một chiều buồn, sầu bi kết tinh trong người Mẹ thánh nhìn con thảm hình. Theo đường thương khó cho đến ngày từ giã mồ Con, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại M, Nguyễn Đình Trí, Đức Mẹ | Thẻ , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?