Category Archives: Đàm Minh Hoa

Đến muôn đời – Đàm Minh Hoa

ĐK. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Đến muôn đời, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người. 1. Vì tình … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại D, Hiệp Lễ, Đàm Minh Hoa | Thẻ , , | 1 phản hồi