Category Archives: Ngô Trần

Con tiếp rước Ngài – Ngô Trần

1. Vài nghìn năm xa trước Chúa nói với Bánh sống muôn đời là Thân Mình Chúa. Vài nghìn năm xa trước Chúa nói với con ai ăn bánh này sẽ sống trong Ngài.ĐK. Vâng con đã nghe lời con … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại C, Ngô Trần, Thánh Thể - Thánh Tâm | Thẻ , , | %(count) bình luận