Category Archives: Viễn Xứ

Chúa ở lại với con – Viễn Xứ

Chúa ở lại với con – Viễn Xứ Đk Chúa ở lại với con vì trời đêm đã xuống rồi. Chúa ở lại với con đường đi hoang mang ngập lối. Bước chân đi rã rời, niềm tin nơi Chúa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại C, Hiệp Lễ, Mùa Phục Sinh, Viễn Xứ | Thẻ , , , | 2 phản hồi

Xin bảo toàn – Viễn Xứ

1 Chúa là phần gia ngiệp của tôi, phần chén của tôi. Người nắm giữ vận mạng tôi. Chúa luôn ở bên phải của tôi, nên tôi sẽ đặt Ngài phía trước. Tôi chẳng hề nao núng và sợ chi. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Mùa Phục Sinh, Viễn Xứ, X, Đáp Ca | Thẻ , , , , | 1 phản hồi