Category Archives: .Lm Nguyên Hòa

Tâm tình phó thác – Lm. Nguyên Hòa & Hồng Trần

Tâm tình phó thác Lm. Nguyên Hòa & Hồng Trần ÐK: Cho con sinh ra trong ngàn người rồi Chúa khẽ gọi con đi, dù tâm tư con không thể hiểu thấu sự gì, và để đến hôm nay ân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Nguyên Hòa, Hồng Trần, Hiệp Lễ, T, Tận Hiến | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?