Category Archives: .Lm Huy Hoàng

Tình Ngài yêu – Lm Huy Hoàng

1 Tình Ngài yêu con bao la vươn lút trời xanh, tình Ngài yêu con như biển thắm sóng dâng dạt dào. Tình Ngài yêu con như mẹ hiền thức trọn đêm khuya, canh cho con giấc ngủ yên lành … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Huy Hoàng, Hiệp Lễ, T | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Có Chúa hạnh phúc trọn đời – Lm Huy Hoàng

1 Giữa đời con đi đường xa đôi chân ngại ngùng. Lối đưa con về lệ đầy mặn thắm bờ môi. Con cậy nhờ ai đưa con về bến tương lai. Con tìm cậy ai cho con hạnh phúc trọn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Huy Hoàng, C, Hiệp Lễ | Thẻ , , | %(count) bình luận

Quỳ trước Thánh Thể – Lm Huy Hoàng

ĐK: Qùy trước Thánh Thể con ngắm suy tình Chúa. Cao sâu tuyệt vời, tình Chúa yêu con người. Để có lương lực nuôi cả hồn xác. Chúa dựng đất trời và ban cả Thịt Máu Ngài. 1, Con xin … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Huy Hoàng, Q, Thánh Thể - Thánh Tâm | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Suối nguồn yêu thương – Lm Huy Hoàng

1. Tiên tri Ê-li-a, xưa trên đường về núi thánh, Chúa đã dưỡng nuôi bằng bánh của thiên thần. Con hôm nay đi từ đất về trời cao sáng. Chúa dưỡng nuôi con bằng chính Thịt Máu của Người . … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Huy Hoàng, S, Thánh Thể - Thánh Tâm | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tình yêu đáp đền tình yêu – Lm Huy Hoàng

1. Biết nói làm sao trước ân tình của Chúa nhiệm mầu Con đây tội lỗi nhưng được Ngài trọn đời yêu dấu. Thánh giá đồi cao Chúa đã chịu đau đớn thảm sầu, Thành lời yêu thương gởi cho … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Huy Hoàng, T, Thánh Thể - Thánh Tâm | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tôn thờ tình yêu Chúa – Lm Huy Hoàng

1 Tình Chúa yêu con ôi thực thẳm sâu, Tình Chúa yêu con ai nào hiểu thấu. Ngài đã yêu con hiến mình vì con! Ngài chết thay con chết treo thập hình .  2 Tình Chúa yêu con vuông … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Huy Hoàng, T, Thánh Thể - Thánh Tâm | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trong hình bánh đơn sơ – Lm Huy Hoàng

1 Trong hình bánh đơn sơ, nhưng con tin, lòng con kính thờ, Đây là Chúa Giê-su Đấng yêu thương chuộc tội nhân thế. Tong Bí Tích Thánh Thể, Chúa chờ con mỗi ngày trở về. Về bên Chúa yêu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại .Lm Huy Hoàng, T, Thánh Thể - Thánh Tâm | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?