Category Archives: P. Kim

Lạy Thầy con xin đi theo – P. Kim

Đk. Lạy Thầy con xin đi theo cho dù xa xôi vạn lý. Lạy Thầy con xin đi theo con đường Can-vê thập giá. Lạy Thầy con xin đi theo con nguyện mãi mãi tín trung. Lạy Thầy con xin … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Hiệp Lễ, L, P. Kim | Thẻ , , | %(count) bình luận

Bỏ Ngài con biết theo ai – P. Kim

1. Bỏ Ngài con biết theo ai đời lộng gió cánh chim ngàn khơi. Trùng trùng sóng nước mênh mông thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ Ngài con biết theo ai bên đời kia tương lai khuất mờ, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại B, Hiệp Lễ, P. Kim | Thẻ , , | %(count) bình luận