Category Archives: Hương Tiến

Con rước Chúa – Hương Tiến

ÐK. Giêsu con không đáng Chúa ngự đến thăm lòng. Nhưng con trông cậy vào tình Chúa thương bao la, vào lượng Chúa thứ tha, vào ơn Chúa hải hà. Con rước Chúa, lòng chan chứa biết bao chờ mong. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại C, Hiệp Lễ, Hương Tiến | Thẻ , , | %(count) bình luận